تیوال | الهام حصاری: آخر قصه را بردارو با خودت ببر همان یکی بود و یکی نبود همان
S3 : 00:25:34
آخر قصه را بردارو با خودت ببر
همان یکی بود و یکی نبود
همان گنبد کبود
را برای من بگذار
در فکر شروعی دوباره ام
من بودم و هنوز کس دیگری نبود

از: ناشناس
بعد از مدت‌ها...
۲۷ شهریور ۱۳۹۲
@المیرا : مرسی المیرا جان
@مسعود آبایی : بله بعد از مدت ها،ممنون که خوندین
۲۸ شهریور ۱۳۹۲
در فکر شروعی دوباره ام
۱۶ آبان ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید