کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش زورو محاکمه می شود: یادداشت شهرام مکری برای این نمایش یادداشت شفاهی درباره زورو این ن
S3 : 06:54:47 | com/org
یادداشت شهرام مکری برای این نمایش

یادداشت شفاهی درباره زورو
این نگاه که قهرمانان ادبیات و سینما وفراتراز از آن دنیای اسطوره ها ویا قهرما نان ملی هر کشور مورد بازخوانی توسط گروهای تاتری قرار بگیرند ومسائلشان با مسائل روز جامعه در هم آمیزد وبا زاویه دید جدیدتری به آنها نگاه شود،رویکرد تازه ای در امر نمایش نامه نویسی در ایران نیست.اشکال مختلف این برخورد از روزگاران قدیم تا امروز در تاتر ما مورد توجه قرار گرفته اند ودر پاره ای موارد حتی برخورد هایی بسیار جدی وقابل بحث در این بازخوانی ها وجود داشته که مورد توجه منتقدان ومخاطبان این آثار هم قرار گرفته است.
نمایش زورو هم سعی دارداز حیث برخورد با سوژه اش در همین دسته از آثار جای بگیرد.بازخوانی ونگاهی امروزی به اسطوره ای که اصالتا ایرانی نیست اما گویا می توان در ایران هم نکات مشترکی با این قهرمان پیدا کرد ومبارزات او را در سطح همه عالم فراگیر دانست.
بازی احسان کرمی که اولین بار او را در نمایش پینوکیو2 به کارگردانی نسیم احمدپور بر سن تاتر دیدم در جان بخشیدن به این اسطوره وهمراهی مخاطب با آن نقش مهمی ... دیدن ادامه ›› دارد.کرمی می تواند به واسطه تسلطی که دراین سالیان بر اجرای زنده در تلوزیون وتاتر به دست آورد،به خوبی متوجه حس وحال تماشاگردرسالن تاتر باشد وریتم ادای دیالوگ وطنازی اش را با او هماهنگ ومخاطب را با خودهمراه کند.بخشی از نمایش که او به تنهایی در سلول خود نشسته وبا دست به جای دو عروسک ادا در می آورد،از بخش هاییست که به آسانی تمرکز تماشاگر را به دست آورده وهمراهی او را به دنبال دارد.
از طرف دیگر مجید حبیبی ،صدابازیگر این نمایش بدون شک استعداد زیادی در به کار گیری از صدا برای ایفای نقش های مختلف این نماش را دارد.دقیقا به خاطر ندارم اما فکرمی کنم او در این نمایش به جای شش یا هفت شخصیت با صداها وحس های مختلف صحبت می کند وکاری می کند که با وجود اینکه نمایش در ظاهر یک نمایش تک پرسوناژی است اما تبدیل به نمایشی شود که شما به آسانی احساس حضور باقی کاراکترها در صحنه را داشته باشید.این قدرت حبیبی را قبلا در دوبله فیلم ها وسریال های مختلف دیده بودم اما اینکه او تواند به شکل زنده وهر شب همین کار را بر صحنه تاتر انجام دهد به واقع کاری فراتر از دوبله کردن وصرفا استفاده از قابلیت های حنجره است.
نمایش زورو تلاشی است برای پیوند دادن چند حیطه به ظاهر متفاوت از هنرهای نمایش وشنیداری وکنار هم قرار دادن آنها در یک اثر واحد وبرای گروه سازنده اش آرزوی موفقیت دارم.
شهرام مکری
manimoon این را خواند
سپهر امیدوار، shayan afkari، ایمان یزدی و فرزام قدیری نیا(Farzam Gh) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید