تیوال فیلم بی صدا
S3 : 16:24:52
: حسین شهابی
: پیام دهکردی، مرضیه وفامهر، فرشین طهماسب، محمد کارهمت، محمد اکبری، ندا مقصودی، پیمان مقدمی، دریا مقبلی، بهدخت ولیان، مریم سرمدی، گیتی قاسمی
: حسین شهابی
: بهاره انصاری
: مجید گرحیان
: سعید بحنوردی
: سامان شهامت
: محمد رضا قومی
: سیاوش شهابی
: حسن هندی
: سعید آهنگرانی
: حسین شهابی
داستان یک نویسنده مشهور مبتلا به بیماری سرطان است که برای تامین مخارج درمان خود به ناچار با روزنامه‌های زرد همکاری می‌کند