تیوال فیلم جن زیبا
S3 : 08:58:35
: بایرام فضلی
:نورگل یشیلچای، فرهاد اصلانی، لیلا زارع، لیلا موسوی، محرم زینالزاده، میثم پویانفر، علی اکبر جعفری، هوشنگ رادی پور، منظر لشگری
:مهرداد فرید
: علی اسفندیاری
: ابراهیم سعیدی
: امیرعباس لطیفی
: حسین قورچیان
: علی تهرانی
: حسین حجازی
: علیرضا جوادپور
: افسانه میرمحمدی
: التن نوری
: مرتضی اکبری
: علیرضا آب‌آب
یدالله که مدتی است زنش مرده، شب‌ها شبح می‌بیند...