تیوال فیلم جن زیبا
S3 : 14:45:26
: بایرام فضلی
: نورگل یشیلچای، فرهاد اصلانی، لیلا زارع، لیلا موسوی، محرم زینالزاده، میثم پویانفر، علی اکبر جعفری، هوشنگ رادی پور، منظر لشگری
: مهرداد فرید
: علی اسفندیاری
: ابراهیم سعیدی
: امیرعباس لطیفی
: حسین قورچیان
: علی تهرانی
: حسین حجازی
: علیرضا جوادپور
: افسانه میرمحمدی
: التن نوری
: مرتضی اکبری
: علیرضا آب‌آب
یدالله که مدتی است زنش مرده، شب‌ها شبح می‌بیند...
بخش دیوار مدت کوتاهی در دسترس نخواهد بود... از شکیبایی شما سپاسگزاریم