کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سحر آقاسی، رزا کریمی، سمانه زارعی
S3 : 07:09:15 | com/org
نمایش در بارانداز | گفتگوی تیوال با سحر آقاسی، رزا کریمی، سمانه زارعی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سحر آقاسی، رزا کریمی، سمانه زارعی / بازیگران.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش در بارانداز
۰۵ دی ۱۳۹۴