آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل علی فرازی
S3 : 14:15:13 | com/org
علی فرازی 
کارگردانی تلویزیون دانشگاه صداوسیما
کارشناسی  
بازیگر و کارگردان 
تئاتر و سینما و تلویزیون 
تهران / تهران  
۲۹ تیر ۱۳۹۷