تیوال | پروفایل لیلا عبدی
S2 : 01:15:19
لیلا عبدی 
 
 
داستان نویسم.. 
عشق خاموش.خلوت نشین عشق.محراب دل.چند سطر زندگی.اعجاز عشق.اوین و بهشت همینجاست 
تهران  
۲۴ خرداد ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
دست نیافتنی‌ها | ۳★ چهار نمایشنامه منتشر نشده از مهران صوفی | ۳★ سعدی | ۳★ پرواز ایکار | ۵★ رادیو تیاتر ژاک و اربابش | ۵★ سقراط | ۵★ پاییز | ۵★ کامنت | ۵★ هندوانه | ۵★ دو دلقک و نصفی | ۱★ تو دهنتُ می بندی یا من ؟ | ۵★ نمایش اسپانیایی | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
مهمان داریم | ۵★