تیوال | پروفایل مهسا وارش
S3 : 13:56:16
مهسا وارش 
ادبیات انگلیسی
کارشناسی  
مترجم 
هنر - هنر - هنر  
ساکت... 
تهران / تهران  
۱۸ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مستند شلتر | ۵★ می سی سی پی نشسته می میرد | ۵★ موسیو ابراهیم | ۵★ افسون معبد سوخته | ۵★ سه خواهر و دیگران | ۱★ انسانم آرزوست | ۵★ توبه نمی کنم | ۱★ نویسنده مرده است | ۵★ یوبیتسومه | ۱★ دختر یانکی | ۳★ سقراط | ۵★ روایت ناتمام یک فصل معلق | ۳★ ناتمام | ۵★ ترانه های قدیمی | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
ترنج | ۱★