تیوال | علی ژیان درباره نمایش در بارانداز: اجرای پایانی نمایش "در بارانداز" فردا یک
S3 : 06:44:23
علی ژیان
درباره نمایش در بارانداز i
اجرای پایانی نمایش "در بارانداز" فردا یک شنبه، ۱۳دی ماه ساعت ۶ با حضور رضا یزدانی و علی اوجی در سالن حافظ برگزار می شود.

گفتنی است فردا آخرین فرصت برای دیدار با خون آشام های در بارانداز می باشد و دیگر تمدید نخواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید