تیوال | تی تی درباره فیلم امکان مینا:
S2 : 15:10:53
تی تی
درباره فیلم امکان مینا i
یا خدا... چرا این فیلم انقدر کاندید شده!!!
مجتبی مهدی زاده و کاوه علیزاده این را خواندند
setayesh، کامران م. و پریناز بایرامی این را دوست دارند
به همون دلیل که اخرین بار کی سحرو دیدی شده
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
خیلی دوست دارم بدونم هیأت داوران تو این فیلم چی دیدن که تماشاگرا ندیدن! :D
۲۱ بهمن ۱۳۹۴
این و دختر و سحر بیدلیل و بخاطر رابطه کاندیدا شدن
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید