تیوال | تی تی درباره فیلم گشت ۲: یه فیلم سرگرم کننده با فیلم نامه ای سطحی و پر از صحنه
S3 : 16:52:58
تی تی
درباره فیلم گشت ۲ i
یه فیلم سرگرم کننده با فیلم نامه ای سطحی و پر از صحنه های بی ربط... و البته تو گیشه هم می فروشه.
.
.
دیالوگ:
ما میگیم کارتون خوابیم... تو میگی کد پستی و محل اقامت!!!!!
وحید عمرانی، الهه الف، فرانک غلامپور و روح اله این را خواندند
صادق و محمدرضا برقعی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید