تیوال | ساناز ب درباره نمایش دیور: یه سوال داشتم. این نمایش اجرای دوباره‌ی برلین هست؟
S3 : 17:08:03
ساناز ب
درباره نمایش دیور i
یه سوال داشتم.
این نمایش اجرای دوباره‌ی برلین هست؟ یا موضوع متفاوته؟
امیرمسعود فدائی و عاطفه گندم آبادی این را خواندند
Someone این را دوست دارد
موضوع متفاوت است.
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
ممنون از پاسخگوییتون
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید