کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محسن حسین درباره نمایش تک گویی: ذاتاً بازیگری تئاتر مونولوگ کار دشواری‌ست. مخصوصا که یک جا بشینی و تکا
S3 : 06:49:54 | com/org
محسن حسین
درباره نمایش تک گویی i
ذاتاً بازیگری تئاتر مونولوگ کار دشواری‌ست. مخصوصا که یک جا بشینی و تکان هم نخوری. به عنوان طراح نور و انتخاب موسیقی این تئاتر، فقط می‌توانم از بازی درخشان حسن برجکی حرف بزنم. اجرایی دقیق و پر از جزئیاتی که می‌توان با بارها دیدن متوجه شد.