تیوال | نیو درباره نمایش طناب: بسیار دیدنی بود. هم داستان هم صحنه هم بازی ها. همه
S2 : 06:40:13
نیو
درباره نمایش طناب i
بسیار دیدنی بود. هم داستان هم صحنه هم بازی ها. همه چی خیلی خیلی عالی است. فقط صدای علی شادمان خیلی جاها کم بود و واقعا صدا به من که در ردیف 5 بودم نمیرسید.در کل پیشنهاد میکنم که حتما این نمایش را ببینید.