تیوال | بابک محمودی درباره نمایش خاموشی دریا: مرثیه ای برای یک رویا......نمایشنامه محشر بود.....بسی
S3 : 08:31:35
مرثیه ای برای یک رویا......نمایشنامه محشر بود.....بسی لذت بردیم!
فرزاد این را خواند
میترا، سپیده، حمیدرضا مرادی و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
مگه اجرا داره
۲۰ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید