تیوال | taghaodi درباره فیلم اتاق تاریک: فیلمی که ارزش دیدن داشت. بازی ها خوب بود. موضوع ارزشمند،
S3 : 20:12:53
taghaodi
درباره فیلم اتاق تاریک i
فیلمی که ارزش دیدن داشت. بازی ها خوب بود. موضوع ارزشمند، جلوه های ویژه نسبتا قوی. فیلمبرداری عااااااالی
فهیمه تردست، شکوه حدادی، رضا غیوری، سپیده و حسین این را خواندند
celine و نرگس این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید