کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | behrad rad درباره نمایشگاه سالاد: آثار آقای درم بخش گویی ورودی بود بر کودکی هایم که گام
S3 : 17:53:54 | com/org
behrad rad
درباره نمایشگاه سالاد i
آثار آقای درم بخش گویی ورودی بود بر کودکی هایم که گام به گام از من رخت بسته بودند و اکنون در چشمان من به نقش می نشستند. خالق فروتنی که مصاحبت با او امید بود و دریغ و انعکاس دردهایی که به اندازه توشه یک عمر تجربه بر پیکر هنر این خاک نشسته است. دوام عمر، سرزندگی و شادی روزافزون را برای ایشان خواستارم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید