تیوال | فرید یوسفی درباره نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم: به عنوان اولین کار کارگردان باید به ایشان آفرین گفت
S2 : 19:16:38
به عنوان اولین کار کارگردان باید به ایشان آفرین گفت .
بازیها خوب و روان بودند بجز نقش " صادق "
میترا و زهره مقدم این را خواندند
ممنونم ازتون که نمایش مارو به تماشا نشستید و ممنون بابت نظرتون
۱۸ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید