تیوال | اریک قاراسمیان درباره فیلم مسخره‌باز:
S3 : 19:01:32
خوشگل مرلین مونرو بود ، تو کازابلانکا!
- مرلین مونرو که تو کازابلانکا نبود!

- تو فیلم رو خوب ندیدی... دوباره ببین...
۲۷ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید