تیوال | سید محمد عابدی نسب درباره نمایش شمس الاماله: ناصرالدین شاه قاجار : هه! دیشب آن توله ی تازه وارد
S3 : 22:27:35

ناصرالدین شاه قاجار : هه! دیشب آن توله ی تازه وارد - همان صیغه ی سوگولی صیقل خورده ی سیزده ساله - که به تازگی به حرمسرای همایونی ورود کرده فن ِ تازه ای را روی ما پیاده کرد، که از سر ِ صبح تا به الآن، درد ستون فقرات امانمان را بریده . دیگر چه فرمایش کنیم ؟!
طبیب فرنگیمان می گوید در ولایت فرنگ به این قبیل ابداعات می گویند پوزیسیون!
ما که اینقدر خوش مان آمد که اگر اُپوزیسیون هم بود با همه ی شاهی مان می پذیرفتیم .


دوستان ما فقط 7 شب در خدمت تونیم . این نمایش رو دریابید . متن فوق العاده ای داره . سعی کنید تو روز های اول تشریف بیارید ، چون احتمال داره دچار مسئله بشه ؛)
الهام عزیز ؛ :))))))
۲۹ آذر ۱۳۹۱
حیف که دیر شد به دیدنش نرسیدم.
۲۰ دی ۱۳۹۱
خانم لیلا ؛ ما سعادت نداشتیم که در خدمت باشیم . امیدوارم در اجراهای آینده ی این اثر توفیق داشته باشیم که میزبانتون باشیم .
۲۴ دی ۱۳۹۱
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید