کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال sima shojaee | دیوار
S3 : 23:27:21 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
من می خوام صدای اوازه خوان طاس رو بشنوم.
گروه تئاتر اولیس و farzam gh این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
شیرین بهانه بود !
فرهاد تیشه میزد تا نشود صدای مردمی را که میگفتند:
(او) دوستت ندارد.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
شهامت می خواهد سرد باشی و گرم لبخند بزنی

از: فروغ فرخزاد
انسان های بزرگ دو دل دارند:
دلی که درد می کشد و پنهان است ...
و دلی که می خندد و آشکار است...

از: "دکتر حسابی"
هیچ وقت نمی توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی ، نگه داری!
تو فقط قادر هستی ، چیزی را که داری ، قبل از آنکه از دستش بدهی ...عاشقانه دوست داشته باشی!!!
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
تمام اصل های حقوق بشر را خواندم
و جای یک اصل را خالی یافتم
و اصل دیگری را به آن افزودم
اصل سی و یکم :
هر انسانس حق دارد ، هر کسی را که می خواهد دوست داشته باشد.
آخ آخ!
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
وا مینا! چرا؟چرا؟چرا؟
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
مهمه؟ مهمه؟ مهمه؟! :)
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید
در باران ...
همه تندتر راه می روند !
تنها منم که ایستاده ام
و با چشمانم به تو فکر می کنم !

از: Sim sim
انسان
موجودی است که
گاهی سیگار،
گاهی درد میکشد.
انسان موجودی است که گاهی
سیگار را
با درد میکشد.

از: Sim sim
sim sim یعنی خودتون؟
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید