تیوال | من!: درست وقتی می گویی"فراموش کردم" آهنگی پخش
S3 : 07:03:12
درست وقتی می گویی"فراموش کردم"
آهنگی پخش میشود..
کسی مثل او میخندد..
یک نفر عطری می زند که بوی اورا میدهد..
و
همه ی "فراموشیهایت" هدر می رود...


از: الیف شافاک
دقییییییییییقا...
۰۶ آبان ۱۳۹۳
بسیار ناب... چسبید
۰۸ آبان ۱۳۹۳
تموم شهر همدستن منو یاد تو بندازن...
۱۰ آبان ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید