کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | mostafa najmi درباره نمایش در بارانداز: نمایش خوبی بود, دستمریزاد اساسی به آقای آهنین جان خسته
S3 : 05:02:33 | com/org
mostafa najmi
درباره نمایش در بارانداز i
نمایش خوبی بود, دستمریزاد اساسی به آقای آهنین جان خسته نباسید تمام گروه پرتلاش دربارانداز. اصلا احساس خستگی به من دست نداد, کمی از بازی بعضی از بازیگران رضایت نداشتم,اما در عوض بسیار از فضا سازی و گریم لذت بردم. استفاده از پروژکشن بجا و درست بود بر خلاف بعضی از نمایشها که اصلا کاربردی نیست اینجا به نظرم در فضا سازی کار استفاده از پروژکشن خیلی یاری رسان بود.
احساس میکنم شاید در بعضی جاها, فرم بسیار غالب بود به نحوی که از محتوا دور شدم مثلا صحنه پایانی و حرکات موزون دو قلوها که متوجه نشدم گویای چه بود.
در مجموع از تماشای این نمایش لذت بردم .خسته نباشید و ممنون