تیوال | تی تی درباره فیلم بیست و یک روز بعد: فیلمی خوش ساخت، تاثیرگذار، دوست داشتنی و البته دردناک...
S2 : 06:36:46
فیلمی خوش ساخت، تاثیرگذار، دوست داشتنی و البته دردناک... برای بخش داوری متاسفم و کم رنگ بودن این فیلم در بخش نامزدها بسیار برام عجیبه...
سپهر امیدوار و وحید مقدم این را خواندند
شکوه حدادی، شاهین، ف کیوان، محمدرضا برقعی و بابک این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید