تیوال | امید گنجی درباره نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد: اجرای خوب و شریفی بود که ارزش دیدن رو حتما داره چون
S2 : 02:09:55
اجرای خوب و شریفی بود که ارزش دیدن رو حتما داره چون واقعا برای این نوع نمایشنامه که روح سیاسی اونم از نوع کودتا 28 مرداد ، مصدق و فاطمی ها رو با خودش داره زحمت زیادی کشیده شده تا در حد مناسبی پیام خودشون رو وًلو از زبان کاراکترهای فرعی نمایش بزنه تا امثال ماها این نوع اجراها رو حمایت کنیم چون دارن از عقبه تاریخی ملتی حرف میزنند که با به راه افتادن هر جریان سیاسی دنباله رو اون شدند و حافظه تاریخیشون رو در مقاطع مختلف از دست دادند و آرمان گرایی عقلانی فقط مختص یه بخش خاص روشنفکر جامعه شد و وقتی به خودشون اومدند که کار از کار گذشته بود و باید حسرت عدم همراهی های گذشتشون رو میخوردند ...
امثال " دکتر نون" ها برای این مملکت بهاهای سنگینی چون تباه کردن زندگی خود و معشوقشون دادند تا از چشم "مردم" نیفتند و پایبند به آرمان ها و تعهداتشون باشند ولی ... دیدن ادامه » صد حیف که این مردم،همون مردمی بوندند که صبح کودتا میگفتند " یا مرگ یا مصدق ، عصر کودتا گفتند : مرگ بر مصدق " .
بازی بازیگران نقش "مصدق "و سالمندی های "دکتر نون"و همسرشون رو خیلی پسندیدم و از این بابت بهشون خسته نباشید میگم ، و چقدر به واقع شریف و انسان بودند "دکتر نون "هایی که از همه چیزشون گذشتند تا مصدق بشه سمبل آرمان گرایی و خٍرًد ورزی توی مملکت ولی صد حیف که اعترافات زیر شکنجه در طول تاریخ همیشه کار خراب کن یک آرمان بوده و هست ...
( از واژه خیلی خوب و عالی نمیتونم استفاده نمیکنم چون ضعف هایی در برخی قسمت های اجرا وجود داشت که حس میکنم به دلیل اینکه اجراهای اول هستش هنوز اونجور که باید و شاید برخی کاراکترها با بقیه تیم Match نبودند و ناهماهنگی های خیلی کوچیک دیدم که جای کار برای بهترشدن حتما توی شب های آینده دارند ) .