تیوال | لیلى شجاعى درباره نمایش سیری بر کاپیتالیسم: طراحی پوستر ملاک بسیار مهمی‌ است. نمادهای جالبی در
S3 : 02:57:54
طراحی پوستر ملاک بسیار مهمی‌ است.
نمادهای جالبی در طراحی پوستر استفاده نشده و اگر زیرکی بیشتری به خرج داده می‌شد، حداقل با عنوان جذابی که این نمایش داره، مسیر بهتری رو می تونست رقم بزنه.
دوره اجرای کوتاه و ساعت نامناسب برای برخی شاغلین چون من. نکنه عنوان نمایش باعث شده یه ساعت خاص و دوره اجرای کوتاه، به گروه تخصیص داده شود! شاید توی این فضاها که *باشه این کاپیتالیسمتونو حالا یه چارتا اجرا برید ساعت نامناسب زود جمع شه بره خطریه*. نمی‌دونم.
امیدوارم تمدیدی چیزی در کار باشد تا نگاه گروه را بر سیر کاپیتالیسم نظاره‌گر شویم.
نشد ببینیم.