برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | لیلا زاهدی درباره نمایش آهسته با گل سرخ: کاش جناب مرزبان یک رویکردی امروزی به اثر داشت . به
S3 : 03:49:50
کاش جناب مرزبان یک رویکردی امروزی به اثر داشت . به نظرم نمایش از بسیاری جهات متاسفانه ضعیف بود.