تیوال | taghaodi درباره فیلم رضا: فیلم خوبی بود. انتخاب سحر دولتشاهی هم خیلی بجا بود.
S3 : 19:50:55
taghaodi
درباره فیلم رضا i
فیلم خوبی بود. انتخاب سحر دولتشاهی هم خیلی بجا بود. خیلی واقعی بود و قابل درک.بنظرم رضا سردرگم بود و علی رغم ظاهر و ادبیات همیشه خونسردش مثل یه آدم طوفان زده بی تکلیف بود. تماشای فیلم را حتما توصیه میکنم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید