آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | علی عبداللهی درباره نمایش شاهنامه آخرش خوشه؟: لعنت به هرچی عکاس کارنابلد و مزاحمه!!! به خدا دیگه دیوونمون کردین! به
S3 : 20:31:30 | com/org
لعنت به هرچی عکاس کارنابلد و مزاحمه!!! به خدا دیگه دیوونمون کردین! به خدا دیگه تیاتر رو به دهن تک‌تکمون زهر کردید! رهاش کنید، عکس نمییییی‌خوایم اصن، اشتباه کردیم!

آقای نامحترمی که از یه اجرای یه ساعته، بالای 700 تا عکس گرفتی
آقای نامحترمی که تو همچین اجرایی، نورت تو تاریکی حواس آدمو دایم پرت می‌کنه
آقای نامحترمی که صدای شاترت هنوز تو مغزم داره می‌کوبه
آقای نامحترمی که هرچقدددد تحملت می‌کنن باز ادامه می‌دی
آقای نامحترمی که وقتی پامیشن بت تذکر می‌دن، بدتر می‌کنی و تو 1دقیقه 100 تا عکس می‌گیری
آقای نامحترمی که وقتی دوباره بت تذکر می‌دن، میگی من کارمه برو بابا دست پرت می‌کنی
آقای نامحترمی که بعد اجرا کارگردان جورتو کشید و عذرخواهی کرد و سریع ... دیدن ادامه ›› به من شمارشو داد که دوباره تشریف بیارید مهمون من کار رو ببینید
آقای نامحترمی که وقتی با عصبانیت و داد نشونت دادم به کارگردان جلوی همه، یهو دود شدی رفتی هوا و هرچی گشتم نبودی
آقای نامحترمی که لذت یه اجرا که بخوره تو سرم، شبمون رو تلخ و زهر کردی
انسان باش و دل و جرأت داشته باش، وایسا ببین چطوری برات "کارمه" رو توضیح می‌دادم وقتی دست پرتاب می‌کردی، اما سریعا ناپدید شدی
بت می‌گفتم اگر به قول خودت کارت هم هست، هنوز نفهمیدی عکاسی تیاتر یعنی چی، شاتر چیه، بستن صدای شاتر چیه، احترام چیه
از تلخ کردن کام و خراب کردن اعصاب یه انسان، تو هر دین و آیینی که هستی نمی‌گذرم
مطمین باش هرجا هستی، هیچی نمی‌شی و نخواهی شد!

عذرخواهی از همه دوستانی که می‌خونن!
دیگه طاقتمو تموم کردن امشب! بدترین محیط اجرایی از هر لحاظ، با یه مشت مهمان و گل به دست و آدم بی‌فرهنگ که انقد حرف زدن، سروصدا کردن، گوشی روشن کردن، مسج دادن، که من لب باز نکرده بودم کارگردان خودش همه رو گفت و نالید!
علی آقا جان نبینم عصبانی شی اینطوری برادر :(((
۰۱ تیر ۱۳۹۸
همین که شما کنار آدم هستید، اعلامیه طرف رو دیوار هست خودش نمی‌دونه فقط :)
۰۴ تیر ۱۳۹۸
:)))))))))
۰۴ تیر ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید