تیوال | بابک محمودی درباره نمایش پا: این یک پا نبود(نیست) شاید بشه گفت این نمایش ورژن ساده
S2 : 12:32:01
بابک محمودی
درباره نمایش پا i
این یک پا نبود(نیست)
شاید بشه گفت این نمایش ورژن ساده تر و عامه فهم تر و البته فانتزی تر(این یک پیپ نیست) بود.... نمایش خوبی بود و ممنون