تیوال | نادیا اسکویی: ترس را در چشمهایش دیدم وقتی خواستم ترکش کنم نمیدانم
S3 : 10:29:34
ترس را در چشمهایش دیدم
وقتی خواستم ترکش کنم
نمیدانم مرگ را در چشمانم دید یا نه...
محمد لهاک ( آقای سوبژه )، قاصدک و رها باصفا این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید