تیوال | محسن سجادیه درباره نمایش لانچر ۵: نمایش بسیار خوبی بود و من از دیدنش لذت بردم. سربازها
S2 : 06:43:29
محسن سجادیه
درباره نمایش لانچر ۵ i
نمایش بسیار خوبی بود و من از دیدنش لذت بردم. سربازها با شخصیتهای مختلف برای من تداعی کننده افرادی بود که میشناختم. خدا قوت میگم به همه دست اندرکاران این اجرا
محسن جوانی این را خواند
امیر مسعود و فرهاد ریاضی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید