آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نماینده گروه اجرایی درباره اپرای عروسکی مولوی: عزیزان هودار آثار گروه تئاتر عروسکی آران ضمن تشکر از استقبال شما ا
S3 : 00:04:24 | com/org
عزیزان هودار آثار گروه تئاتر عروسکی آران

ضمن تشکر از استقبال شما از اپراهای گروه، توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که تاریخ بلیت‌هایتان را یادداشت بفرمایید تا مبادا بلیت‌تان باطل بشود. در این روزها که اپرای عروسکی حافظ روی صحنه است، برخی از عزیزان با در دست داشتن بلیت‌های اپرای مولوی به تالار فردوسی مراجعه کرده اند. این امر نشان دهنده‌ی این است که هنگام خرید تاریخ را بدقت بخاطر نسپرده اید. با عنایت به این یاددآوری و برابر با مقرارت جاری در همه جای جهان، بلیت‌ها پیش یا پس از تاریخ صدور فاقد اعتبارند.
باز هم از استقبال باشکوهتان سپاسگزاریم.
رویا کاظمی، میترا و سمانه این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید