تیوال | چری درباره فیلم مسخره‌باز: خیلی دوست داشتم یه اثر هنری که مشخص بود چقدر براش
S3 : 09:36:06
چری
درباره فیلم مسخره‌باز i
خیلی دوست داشتم
یه اثر هنری که مشخص بود چقدر براش وقت گذاشته شده
به نظرم لیاقت بهترین جایزه ها رو داره
مرسی آقای غنی زاده کاش میشد نمایش هاتون رو هم ببینم