کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | شاهو منبری درباره سامانه نسخه ۳ تیوال: درود بر شما دوستان نازنینم در تیوال بر من پر واضح
S3 : 17:53:27 | com/org
شاهو منبری
درباره سامانه نسخه ۳ تیوال i
درود بر شما دوستان نازنینم در تیوال
بر من پر واضح بود نتیجه تلاش سخت کوشانه شما، تیم خلاق، توانمند و نوآور، چیزی خواهد شد که بیش از پیش به کاربر احساس راحتی القا نماید. در این روزها که فقط خبرهای پلید سوهان روح آدم است، با رخدادی نو، حال ما را خوب کردید.
من به شخصه بسیار دوست دارم.
دست مریزاد