آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | آرش رضایی: بعضی وقتها فردا فرداتر از فردا میشود وقتی که انتظار تو را میکشد و گ
S3 : 00:15:35 | com/org
بعضی وقتها
فردا فرداتر از فردا میشود
وقتی که انتظار تو را میکشد
و گاهی
دیروز دیروزتر از دیروز میشود
وقتی که خاطرات تو را میکشد
میبینی؟
فقط امروز تو نجاتت میدهد
و چه معصومانه امروز را قربانی دیروزها و فرداها میکنی
قسم به زمان
و همه دیروزهایی که به فردا می رسند
و امروزهایی که آبستن دیروز و فردا میشوند
لحظه را دریاب
لحظه ای که هرگز پیشتر و بعد تر وجود نخواهد داشت
لحظه ای که فرزند دیروز و فرداست
bahar، حسین کوهی و مجتبی مهدی زاده این را امتیاز داده‌اند
بعضی وقت ها
به مرز زندگی نزدیک،
لغزش روزگار
زیر پاهایمان حس می شود

لحظه ها رانده
فرصت ها از بین رفته
حتی اگر زمان هم ثابت شود
رگهای امید
زود سِر می شوند.

روزها شنا کنان
سمت ساحل سکوت
بی ... دیدن ادامه ›› وقفه در حال حرکتیم
حیاتِ زندگی را
شب از دست می دهیم

لب مرز تصمیم
خلا و پوچی بلعیده می شود
کاش قایق را نگه دارند
جلیقه ی نجات نیاز داریم.

در لنگرگاه قلب
ماهی های احساس و درد
طعمه های شان را
چنگ نمی زنند

این ما هستیم که بی هوا
دست و پای سخت می زنیم،
چراکه هیچ وقت
برای لمسِ سطح آب
آفریده نشده ایم.

#مجتبی
۲۴ اردیبهشت
مجتبی مهدی زاده
بعضی وقت ها به مرز زندگی نزدیک، لغزش روزگار زیر پاهایمان حس می شود لحظه ها رانده فرصت ها از بین رفته حتی اگر زمان هم ثابت شود رگهای امید زود سِر می شوند. روزها شنا کنان سمت ساحل ...
و به خاطرت بر روی آب راه میروم
و سطح دلتنگی
چقدر بوی معجزه میدهد
۲۹ اردیبهشت
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید