تیوال | سید مهدی موسوی: سفر هرکجا سایه گسترده‌ا‌ست چه‌ها بر سرِ آدم آورده‌ا‌ست کسی
S2 : 12:34:26
سفر هرکجا سایه گسترده‌ا‌ست
چه‌ها بر سرِ آدم آورده‌ا‌ست

کسی را که یک عمر چشم‌انتظار...
به یک چشم‌برهم‌زدن برده‌ا‌ست

کسی شکل لبخند، شکل بهار
شبیه نسیمی که در پرده است

کسی را که در یاد خواهی سپرد
کجا، کی خداحافظی کرده‌ا‌ست

توگویی که ما را برای وداع*
زمین راه و بیراه پرورده‌‌‌است

...

سفر ... دیدن ادامه » هرکه را دیده‌ام برده‌است
سفر هیچ‌کس را نیاورده‌ا‌ست!

-مژگان عباسلو


پی‌نوشت:
*اشارت به شعری از نصرت رحمانی
حسین جان شاید همه نتونن این شعر را درک کنند...
کسی می‌فهمه که مسافر باشه...
یا کسی که مسافری داره...
۲۹ آبان ۱۳۸۹
بدتر اونه که خودت اون مسافر باشی و ندونی کی برمی گردی...
۳۰ آبان ۱۳۸۹
سفر هرکه را دیده‌ام برده‌است
سفر هیچ‌کس را نیاورده‌ا‌ست!
.
.
.
سپاس از اشتراک های زیباتون

۲۳ آذر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید