آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم دشت خاموش
S3 : 12:22:52 | com/org
شرایط دشوار کاری و روابط انسانی پیچیده چند خانواده در یک محیط کارگری
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید