تیوال | پروفایل آرش آقازاده
S3 : 11:13:02
آرش آقازاده 
کاردانی  
آزاد 
 
تهران / تهران  
۱۱ شهریور ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
تیاتر بد | ۵★ کافه پولشری | ۴★ استیو جابز | ۵★ سالگشتگی | ۵★ تراس | ۳★ پدر | ۴★ خونین زار | ۵★ هفتمین جان سگ | ۳★