تیوال | پروفایل فاطمه اتابکی
S3 : 20:18:41
فاطمه اتابکی 
کارشناسی ارشد  
 
تئاتر و ... و بیشتر سکوت 
برای من سخن از من مگو 
تهران / تهران  
۰۱ تیر ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
شیهیدن زیبا عمل جتسیمانی لیگ قهرمانان، مرحله گروهی خون به‌پا می‌شود بی تابستان مرد شده الیور توییست کمدی الهی جلد چهارم نسبیت خاص برای کلاه آهنی‌ها آشپزخانه ماتریوشکا