تیوال | سحر صیدی درباره نمایش یک روز تابستانی: نمایش رو دوست داشتم اما نه در حد و اندازه ی ماتریوشکا!
S3 : 12:39:11
نمایش رو دوست داشتم اما نه در حد و اندازه ی ماتریوشکا!
به نظرم بازی رضا بهبودی بسیار درخشنده بود و دیدنی و البته شاید به خاطر جذابیت بیشتر نقش شون بود که به نظرم بهتر از پارسا پیروزفر اومد بازی شون.
نمایش یه کم ریتم کندی داشت اما یهو تموم شد و خب، آدمو به فکر فرو می برد
سپیده، میترا، رضا تهوری، جهان، امیر، عاطفه گندم آبادی، یاسمن و محمد لهاک این را خواندند
Justice این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید