تیوال | فرنود درباره نمایش نان: حقیقتاً صحنه نهایی با تمام زیبایی‌هایی که داشت برای
S3 : 11:04:07
فرنود
درباره نمایش نان i
حقیقتاً صحنه نهایی با تمام زیبایی‌هایی که داشت برای من سراسر استرس بود و قلبم تندتند می‌زد که مبادا این آجرها (جعبه‌ها)‌ بریزن. البته من ردیف دوم بودم ولی برای اینکه خود اجرا خراب نشه نگران بودم و این نگرانی رو هم خود بازیگرا با بازی‌های نه چندان هماهنگشون بوجود آورده بودن.
کاش گروه بیشتر تمرین می‌کرد و هماهنگی بیشتری داشت و به یه اجرای بسیار خوب تبدیل می‌شد. با این حال به چنین اجراهایی انقدر علاقه دارم که از همین هم راضی باشم. با آرزوی موفقیت بیشتر.