تیوال مه‌مود پاشا | دیوار
S3 : 03:41:17
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
یکی از بهترین تجربه‌های مشارکتی/گروهی‌ای که دارم ؛ همراهی با برنامه‌ی "یک سفر و چند بازی نمایشی".
به خوشی و شور گذشت با چاشنی کنش‌ها و واکنش‌های پرفورمنس.
آرزوی پیروزی ، تن‌درستی و خو‌شی دارم برای هم‌راهان و برگزارکنندگان و راه‌نمایان.
امیدوارم چنین برنامه‌هایی مانا و مستمر باشد و در همه شهرها و محیط‌ها برای همه‌ی مردم دست‌رس باشد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مه‌مود
درباره اپلیکیشن تیوال i
امیدوارم به اپ تیوال هم رسیدگی کنید و به اندازه وب‌سایت گسترش و به‌بود بدیدش