همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال | فائزه موسوی: روزی پسری خواهم داشت و به پسرم خواهم آموخت مرد هم گریه
S3 : 23:22:00
روزی پسری خواهم داشت و به پسرم خواهم آموخت مرد هم گریه میکند تا بار سنگین غصه هایش را در دلش انبار نکند
به پسرم خواهم آموخت بین او و خواهرش ، او و همسرش ، او و همکلاسی دخترش هیچ فرقی از نگاه انسانیت نیست
به پسرم خواهم آموخت او مجبور نیست یک تنه تمام بارهای دنیا را به دوش بکشد و خمیده شدنش را پنهان کند
به پسرم خواهم آموخت شجاعت نترسیدن نیست بلکه پذیرفتن ترسها و رفتن در دل آنها است
پسرم روزت مبارک آنروز که همسر عزیز و پدر مهربان خانواده ای میشوی .
روز مرد بر همه ی مردان جوان و همسران مهربان و پدران بزرگوار که ستونهای خانواده اند خوش و خرم .
21 فروردین 96
فایزه موسوی
زنده باشید*
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
درود وسپاس برنگاهتان به انسانیت
شما شاد وخوش و خرم باشید تا همیشه
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
زنده باد !
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید