تیوال | علی ژیان درباره نمایش داستان خرس های پاندا: زنگ آیین افتتاح نمایش "داستان خرس های پاندا"
S2 : 13:22:24
زنگ آیین افتتاح نمایش "داستان خرس های پاندا" توسط تماشاگران به صدا در می آید، بهمراه جشن امضای پوستر توسط تماشاگران

امروز، جمعه ۱۶ تیرماه، ساعت ۱۸:۳۰ - تماشاخانه پالیز
درود بر شما
۱۶ تیر ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید