تیوال | بابک درباره نمایش زندگی در تیاتر: https://playvk.com/en/song/Jack+White/Love+Is+Blindness گوش
S3 : 06:38:22
https://playvk.com/en/song/Jack+White/Love+Is+Blindness
گوش کنید و لذت ببرید و زندگی در تاتر را مجسم کنید...
به به!
۲۷ آذر ۱۳۹۷
مرسی لینک خوبیه // ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که این ترانه ،soundtrack فیلم the great gatsby از باز لورمان هست
۲۷ آذر ۱۳۹۷
خانم امیری عزیز...
آقا رضا مرسی که گفتین بله یکی از ترک های فیلم گتسبی بزرگ هست
وقتی موقع زندگی در تاتر شنیدم لذت بردم
۲۷ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید