تیوال ابوالقاسم کریمی | دیوار
S3 : 14:42:29
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
تنهایی،
مرد بدهکاریست
با جیب های خالی
***

تهران_ورامین
پنج شنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
ابوالقاسم کریمی
۴ روز پیش، پنجشنبه
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شعر:شماره117/ابوالقاسم کریمی
.
.
.
.
نردبانی هستم متوسط
که غم ، هر روز
از شانه ام بالا میرود
و نامش را با تیغ
بر بازویم
حک میکند
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شعر : شماره 116
.
.
.
گورستانِ خاموش

خانه ام ،

بدون زن

____________

***یا***

____________

خاموش

مانند ... دیدن ادامه » گورستان

خانه ام ،

بدون زن

___________

ابوالقاسم کریمی - فرزندزمین

چهارشنبه - ۴ دی ۱۳۹۸

تهران - ورامین

ساعت:01:24
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
*** داستانک : شماره 103
.
.
.
در یه غروب پاییزی

که نم نم بارون شهر رو خیس کرده بود

با دوست دخترم داشتیم تو پیاده رو قدیم میزدیم

می گفتیم و می خندیدم

وَ حسابی خوش می گذروندیم

تا اینکه

پیر ... دیدن ادامه » مرد مُسنی که داشت از کنارم رَد میشد

آهسته دَرِ گوشم گفت:

"پسرجان ، مواظب باش ،

اینجا برای شاد بودن ، مجوز باید داشته باشی".......
_______________
ابوالقاسم کریمی - فرزندزمین
تهران_ورامین
29 آذر 1398
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شعر شماره 115
.
.
.غم در دل

زانو در گِل

گلو در دودکیمیا ... دیدن ادامه » ،ما به قعر جدول

سقوط کرده ایم

_____________

ابوالقاسم کریمی – فرزندزمین

تهران – ورامین

جمعه 29 آذر 1398
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
**** 29 شعر کوتاه / ابوالقاسم کریمی ***
.
.
.
.
.1
صداقت
سادگی نیست
مذهبی ست ،
با پیروان کم
2
پهلو ... دیدن ادامه » گرفته است
کَشتی ایمانم
در بندر شک

***یا***

پهلو گرفته است
در بندر شک
کَشتی ایمانم
3
سنگ ها
حمام آفتاب میگیرند
در شور زاری که نامش ،
دریاچه است
4
باران است این
که به پنجره
مشت میزند؟
یا نفرین زنیست
که بر جنازه ی سربازان
می بارد؟
5
سدی
برابر سیل غم ،
مرد خوب

***یا***

مرد خوب
سدی
برابر سیل غم
6
طلاق گرفته است
زنی که سرزمین خانه اش را
به یاد خاطرات قدیم ،
قدم می زند
7
ریاضی بلد نیستم
تو جمع بزن ،
فاصله ها را
8
در من جاری ست
رودی که سرچشمه اش
زلال ترین اشک ماهی ها را
تاب می آورد
9
باغچه ای هستم که کرمها
تمام تنم را محاصره کرده اند
خرده مگیر که چرا در من
گلی نمی روید
10
دست تکان میدهم
برای قطاری که
جیغ می کشد
تنهایی ام را
11
فرقی نمی کند
دریا باشی
یا
کویر

تو،


اسیر تنگ کوچکی هستی
به نام زمین.
12
مینویسم ،
صبح بخیر
میخوانی
دوستت دارم
_________

***یا***

_________
مینویسی
صبح بخیر
میخوانم
دوستت دارم
13
در مکتب سرد روزگار
جز غم
نیاموختم.
چراکه مادرم
مرا
در پایتخت اشک
زایید.
14
بوسیدمش ،
لحظه ای ثانیه ها ایستادند
وَ من خوشبختی را
نَفَس کشیدم.
15
خمپاره
آنقدر در شهر تو بارید
که استخوان سربازان مرده
خاکستر شد

اما تو آنقدر
در مدار دلدارت چرخیدی
که دیوار برلین
فرو ریخت.
16
آنان
هبوط کردند
تا تو به آغوشم
سقوط کنی

وَ این بهترین
اتفاق زمین است
17
تمام شهر
شاعر می شود
وقتی من
زیر پلک های عاشقت
پرسه میزنم
18
بازندگان دنیا
آدم های بدی نبودند ،
تنها نتوانستند
دروغ را ،
به خوبی بیاموزند.
19
در دستان سرد مرگ
ماهی کوچکی هستیم
که زنده بودن را
زندگی میکند
20
با رفتنت
چرخ ارابه ی تبعید
از بازوی من گذشت
وَ بار دیگر
سکوت
در قلبم ، تکرار شد.
21
آمده بودیم
تا بهاری باشیم ، پر از درخت سرو
یا لااقل
گل پیچکی بنشانیم
در بهشت کوچک عشق
اما
برای باغچه ها
زمستانی هزار ساله شدیم
و عشق را
به زندان سرد سکوت،
حبس کردیم.
22
دستانمان را به هم گره زدیم
تا ناجی جنگل باشیم
اما درختان
ما را به خاطر نیاوردند
چراکه انگشتانمان
بوی تند تبر میداد
و میوه ی خنده هامان
طعم تلخ تمسخر داشت.
23
اینجا ، زمین دیگریست
تنها
با جادوی چراغ میتوان
بر دیوار بلند سکوت
طرحی از
لبخند کشید.
24
با خنجری فولادی
بر دیوار معبدی که عشق را
به تازیانه محکوم کرده بود
نوشتم
"تعصب ممنوع"
25
ما از کدامین فرقه ایم
که مرگ را می پرستیم
و رنج بی پایان زندگی را
زمزمه میکنیم
26
فردا
در آغوش خاک ، پیدا خواهد شد
نامه ای که امروز
به دستان باد
سپردم
27
کیمیا
به آزادی
تردید نداشتیم
تا آنکه
به دیواری رسیدیم
که بر آن نوشته بودنند
"تبعیدگاه"
28
عشق تو
آن ابریست
که نه می رود
نه می بارد
29
من خورشید را
خواهر عشق خطاب میکنم ،
چراکه هم نام توست.
_________________________
ابوالقاسم کریمی - فرزند زمین
تهران - ورامین
اشعار 1398
خیلی لذت بخش بود
زنده باد
۲۵ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
صداقت
سادگی نیست
مذهبی ست ،
با پیروان کم

____________
ابوالقاسم کریمی - فرزند زمین
دوشنبه 25 آذر 1398
تهران - ورامین
ساعت 04:53
امیرمسعود فدائی، شکوه حدادی، بامداد و مجید سلیمی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
**** شعر : شماره 113***
.
.
.
پهلو گرفته است

کَشتی ایمانم

در بندر شک


***یا***


پهلو گرفته است

در ... دیدن ادامه » بندر شک

کَشتی ایمانم

____________

ابوالقاسم کریمی - فرزندزمین

تهران - ورامین

یکشنبه 24 آذر 1398
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
*** شعر : شماره 112 ***
.
.
.
.
سنگ ها هر روز
حمام آفتاب میگیرند
در شور زاری که نامش ،
دریاچه است
_____________
ابوالقاسم کریمی - فرزند زمین
تهران _ ورامین
شنبه 23 آذر 1398
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شعر : شماره 111
.
.
.

باران است این
که مشت به پنجره می زند ،
یا نفرین زنیست
که بر جنازه سربازان ،
می بارد؟
________________
ابوالقاسم کریمی _ فرزندزمین
تهران _ ورامین
جمعه 22 آذر 1398
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
*** چند شعر کوتاه / ابوالقاسم کریمی ***
.
.
.
.
.
سدی

در برابر سیل غم ،

مرد خوب***یا***

... دیدن ادامه »

مرد خوب

سدی

در برابر سیل غم

____________طلاق گرفته است

زنی که سرزمین خانه اش را

به یاد خاطرات قدیم ،

قدم می زند__________ریاضی بلد نیستم

تو جمع بزن ،

فاصله ها را

__________در من جاری ست

رودی که سرچشمه اش

زلال ترین اشک ماهی ها را

تاب می آورد__________باغچه ای هستم که کرمها

تمام تنم را محاصره کرده اند

خرده مگیر که چرا در من

گلی نمی روید__________

ابوالقاسم کریمی - فرزند زمین

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
**** داستانک شماره 101 ****
.
.
.روزی از پیرمرد کتابفروشی پرسیدم

مردم چرا کم کتاب میخونن

پیرمرد ،لبخندی زد و گفت:

کتاب یه آینه س

که درون شخص و بهش نشون میده... دیدن ادامه »عده ای میترس با چهره ی واقعیشون رو به رو بش

اینا دوس دارن با اونچه که از زندگی و جامعه برای خودشون ساختن عمرشونو تموم کنن

عده ای دیگه اسیر بتایی هستن که در ذهنشون توسط دیگران ساخته شده وَلی یا جرعت شکستن این بتا رو ندارن و یا پرستش دروغ و به حقیقت ترجی میدن

بقیه مردم

از تغییر کردن خوششون نمیاد

چون ،

توان تغییر کردن و

به خاطر داشتن توقع بالا از جامعه

در خودشون کشتنپیرمرد در ادامه گفت:

عموم مردم جزو این سه دسته اَن اما اینم باید بگم اون اقلیتی یم که کتاب میخونن اکثرن مث حشره ای میمونن که تو تار عنکبوت گیر کرده...

_______________________

ابوالقاسم کریمی - فرزند زمین


برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
****شعر : شماره 110***


دست تکان میدهم
برای قطاری که
جیغ می کشد
تنهایی ام را
--------------
ابوالقاسم کریمی - فرزندزمین
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فرقی نمی کند
دریا باشی
یا
کویر

تو،

اسیر تنگ کوچی هستی
به نام زمین.

_________
ابوالقاسم کریمی_فرزندزمین
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
داستانک : شماره 100
.
.
.

به خاطر بیماری مادرت
میخواستیم تو رو سقط کنیم
ولی ، فاطمه این اجازه رو نداد...


خودش رفت برای اینکه تو زندگی کنی


روزای آخر عمرش ازم قول گرفت مراقبت باشم ،


جواد!


من ... دیدن ادامه » فقط به خاطر قولی که به مادرت دادم ،
رضایت نامه رو امضا نمیکنم


وگرنه


این همه نوجون تو جبه شهید شدن ،

تو هیچی از اونا کم نداری....
___________________
ابوالقاسم کریمی_فرزندزمین
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مینویسم ،
صبح بخیر
میخوانی
دوستت دارم
_________
***یا***
_________
مینویسی
صبح بخیر
میخوانم
دوستت دارم
________
ابوالقاسم کریمی - فرزند زمین
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
***شعر:شماره 107***


در مکتب سرد روزگار
جز غم
نیاموختم.

چراکه مادرم
مرا
در پایتخت غم
زایید.ابوالقاسم کریمی - فرزندزمین
در پایتخت (( اشک ))
زایید
۱۴ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
*** زن ایرانی در دنیای هنر***


در حال حاضر تعداد هنرمندان خانم(= در ایران) ، بسیار بیشتر از تعداد آقایان هنرمند می باشد

*

اما درصد موفقیت آقایان هنوز بسیار بیشتر از درصد موفقیت خانم هاست...
*

علت اصلی این موضوع نقد پذیر بودن اکثر اقایان هنرمند و ممارست و تلاش آنها برای پیشرفت است
*

قریب به یقین خانم های هنرمند با رو به رو شدن در مقابل نقد های تند و خشن انگیزه خود را از دست می دهند ...
*

همچنین ... دیدن ادامه » زن ها در رها کردن ناگهانی هنر خود و پرداختن به کار دیگری که هیچ وجه اشتراکی به اساس خلق آثار ارزشمند هنریشان ندارد ، استاد هستند و به بهانه های مختلفی به این قبیل رفتارها دست می زنند...
*

اینکه گفته می شود جنس مونث(= در دنیای هنر) محدودیت دارد ، حرف غلطی نیست اما این محدودیتها را معمولا خود آنها برای پیشرفتشان به وجود می آورند و عامل خارجی نقش چندان تاثیر گذاری در ایجا و استحکام آنها ایفا نمیکند.
*

ابوالقاسم کریمی
زهره مقدم، امیرمسعود فدائی و مجید سلیمی این را خواندند
بامداد این را دوست دارد
و این آمار رو چطور به دست آوردید؟ کنجکاو شدم چون نکته جالبی بود
۱۳ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
بوسیدمش ،
لحظه ای ثانیه ها ایستادند
وَ من خوشبختی را
نَفَس کشیدم.
ابوالقاسم کریمی_فرزندزمین
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مهمترین خصوصیاتی که هر ایرانی باید داشته باشد
.
.
.
.1

بیاییم قبول کنیم که ، هیچکس کامل نیست و ما عقل کل نیستیم و بهتر ما هم در دنیا وجود دارد2

بیاییم قبول کنیم باید مسئولیت اشتباهاتمان را بپذیریم و برای اصلاح خود ، قدم برداریم3

بیاییم ... دیدن ادامه » قبول کنیم تنها با یک بار دیدن شخصی نباید او را قضاوت کنیم4

بیاییم قبول کنیم تا در مورد چیزی اطلاعات کافی کسب نکردیم نباید نظر کارشناسی صادر کنیم5

بیاییم قبول کنیم حرف درست زدن هنر نیست ، عمل درست انجام دادن هنر است6

بیاییم قبول کنیم اگر پشت سر کسی حرف بدی بزنیم ، نامش غیبت است و اگر حرف ما دروغ باشد مرتکب کناه تهمت هم شده ایم7

بیاییم قبول کنیم گران فروشی و کم فروشی و انجام ندادن درست کاری که بابت آن پول دریافت میکنیم جزو بی شرمانه ترین رذایل اخلاقی به حساب می آید که میتواند ریشه اقتصاد کشور را بخشکاند8

بیاییم قبول کنیم اگر کسی مخالف ماست ، حتمن دشمن ما نیست9

بیاییم قبول کنیم دیگر موجوداتی که با ما در این سرزمین زندگی میکنند حق حیات دارند و ما نباید فردای طبیعت را فدای هوس امروزمان کنیم10

بیاییم قبول کنیم نباید به بهانه ی اجرای احکام اخلاق را فراموش کنیم و نادیده بگیریم11

بیاییم قبول کنیم دعانویسی ، طلسم ، رمالی ، طالع بینی خرافات است و کسانی که از این طریق پول به دست می آورند انسان های شیادی هستند12

بیاییم قبول کنیم توهین کردن ، فحش دادن ، مسخره کردن ، سوءاستفاده از افراد زیر دست ، چاپلوسی، دزدی ، کلاهبرادی ، دروغگویی ، خیانت،کینه ، دشمنی ، ریاکاری ، زورگویی ، قانون گریزی جزو رفتارهای ناپسند هستند و ما نباید آنها را به هیچ عنوان انجام دهیم13

بیاییم قبول کنیم منشاء اصلی مشکلات ما ، خصوصیات بد اخلاقی خود ماست__________________________

ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)

9/9/1365
امیرمسعود فدائی، بامداد و نفیسه نوری این را دوست دارند
تولدت مبارک :)
۱۱ آذر
سپاسگزارم از شما
۱۲ آذر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید