آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال محمد اصغری | دیوار
S3 : 17:21:47 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
در جنگ فقط سربازان کشته نمی‌شوند؛
دورتر از مرزهای دفاع و هجوم، دختران از فراغ ‌یار می‌میرند و فرزندان از بی تکیه‌گاه قد کشیدن.
نخبه‌هایی که آفریدگار دریده‌ شدن کالبد‌ها هستند، می‌پوسند و پوکه‌های مدفون در خون و خاک.
مادران و پدران از بی‌فرزندی، از امید و انتظار...
جنگ آینه تمام‌نمای رذالت است و دروغ
و صلح دروغی پست‌تر از جنگ.
دروغی در لباس عدالت!

با احترام - محمد اصغری
محمد اصغری
درباره نمایش ماه و پلنگ i
ما تو یه جزیره زندگى میکنیم، دور تا دور ما آبه ، اینجا هوا همیشه بده، هیچ چیز به درد بخورى در نمیاد! حال ما یه تلوزیون داریم، این خیلى خوبه.تلوزیون با آب کار میکنه، این خیلى خوبه چون دور تا دوره ما آبه ،ولى تلوزیون با آب شیرین کار میکنه! این خیلى بده چون دور تا دور ما آب شوره...
نمیدونم نمایش ما چقدر خوبه و یا چقدر بد ، یا چقدر درسته یا غلط ، نمیدونم مزد زحماتمون رو میگیریم یا نه ، اما به این اطمینان دارم که ما در کنار هم یه حس ناب داریم که تماشاگر بعد از دیدنمون شاید راضى نباشه اما حالش خوبه
و این معجزه این تئاتر مهجور لعنتیه
عشق بازى ما داره تموم میشه
عشق بازى ما بلیط تخفیف دار نداره
عشق بازى ما آدم هاى خفن نداره
عشق بازى ما سالن آنچنانى نداره
عشق بازى ما یه حس ناب داره و صداقت...
منتظرتونیم
حق مددى - محمد اصغرى

نمایش ِ
پشت ِ سرِتو نگاه نکن

شهریور نود و چهار
ساعت ٢٠:٤٥ هرشب
تماشاخانه استاد مشایخى
مجتبی مهدی زاده، محمد رحمانی و beny این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید