کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حمیده صمدی
S3 : 15:31:45 | com/org
حمیده صمدی 
مدیریت اجرایی
 
تاتر- موسیقی سنتی و کلاسیک- ادبیات نمایشی-ادبیات شفاهی -ادبیات و موسیقی آذربایجان-اشعار شاملو- ناظم حکمت- مایاکوفسکی- پابلو نرودا و.... 
 
۰۶ دی ۱۳۹۱