تیوال | پروفایل حمیده صمدی
S3 : 04:52:47
حمیده صمدی 
مدیریت اجرایی
 
تاتر- موسیقی سنتی و کلاسیک- ادبیات نمایشی-ادبیات شفاهی -ادبیات و موسیقی آذربایجان-اشعار شاملو- ناظم حکمت- مایاکوفسکی- پابلو نرودا و.... 
 
۰۶ دی ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
بوی خواب | ۵★ ماتریوشکا | ۵★ افسون معبد سوخته | ۵★ همه چیز در زمان | ۵★ حکایت فین به روایت جن جین | ۵★ هتلی ها | ۱★ بیضایی | ۵★ ازدواج آقای می سی سی پی | ۵★ عامدانه، عاشقانه، قاتلانه | ۱★ پپرونی برای دیکتاتور | ۱★ مردگان بی کفن و دفن | ۱★ وانیک | ۵★ فهرست | ۵★ هم خونه | ۵★ خرمگس | ۵★ برهان | ۵★