تیوال | تی تی درباره فیلم ایتالیا ایتالیا: دیدن این فیلمو روی پرده سینما از دست ندید... سارا بهرامی
S2 : 07:23:11
دیدن این فیلمو روی پرده سینما از دست ندید... سارا بهرامی فوق العاده...
فیلم رو در جشنواره دیدم و شخصا بسیار دوست داشتم.